Trang chủ » FAQs

Những câu hỏi thường gặp

Chuẩn mực và Chế độ Kế toán doanh nghiệp quy định các nguyên tắc, thủ tục, phương pháp ghi nhận và trình bày các giao dịch kinh tế của doanh nghiệp trên báo cáo tài chính. Nhưng một doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nói chung được thực hiện những giao dịch kinh tế nào phải căn cứ vào các quy định pháp luật có liên quan, cụ thể là được quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trường hợp bạn hỏi, nếu công ty bạn trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không quy định được thực hiện giao dịch cho thuê tài chính thì không được ghi nhận giao dịch như bạn nêu là cho thuê tài chính. Máy móc thiết bị cho thuê nhằm hỗ trợ việc bán sản phẩm của công ty bạn có thể được ghi nhận là cho thuê hoạt động. Hết thời hạn thuê khi chuyển giao máy móc thiết bị, bên thuê không thu tiền thì hạch toán như thanh lý tài sản cố định không thu tiền. Ở góc độ thuế thì công ty bạn cần giải trình rõ bản chất của giao dịch khi phản ánh doanh thu cho thuê và khấu hao máy móc thiết bị này khi xác định thu nhập chịu thuế.

Nếu còn vướng mắc gì, bạn vui lòng trao đổi thêm và gửi cho chúng tôi toàn văn hợp đồng cho thuê máy móc thiết bị.

Top


- Ban tư vấn VACPA đồng tình với quan điểm của Bạn là đồng tiền ghi trước trong Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp là vốn điều lệ đăng ký của doanh nghiệp. Trường hợp vốn góp bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế hoặc tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng tại thời điểm góp vốn để ghi sổ kế toán.

- Về xử lý khoản chênh lệch tỷ giá do quy đổi vốn góp bằng ngoại tệ của công ty cổ phần 100% vốn đầu tư nước ngoài: Do thực tế biến động tỷ giá trong nền kinh tế đã diễn ra như vậy, không có cách xử lý nào khác có thể ngoài việc chấp nhận theo số vốn thực góp đã quy đổi (2.120.500.000 đồng) và số phiếu thực tế phát hành tương đương với số vốn thực góp. Số vốn và số cổ phiểu tăng lên do quy đổi vốn góp được thuyết minh rõ trong bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Top


Đường dây nóng
Điện thoại: 04 66 759 717
Hotline: 0976 803 055
Email: nghi1508@gmail.com
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ khách hàng 4 Hỗ trợ khách hàng 4
Hỗ trợ khách hàng 3 Hỗ trợ khách hàng 3
Hỗ trợ khách hàng 2 Hỗ trợ khách hàng 2
Hỗ trợ khách hàng 1 Hỗ trợ khách hàng 1